Home  >  지대방  >  공지사항


제1423주년 금산사 개산대재 안내

2022-09-19
조회수 607


                     제1423주년 개산대재 시간 일정이 변경되었습니다. 착오없으시기 바랍니다.


                 ■  10시 개산대재  

                 ■   11시 보살계 수계식, 12시 30분에 회향합니다.


                      ※ 개산대재 육법공양 신청 : 금산사 종무소 063-548-4441
Tel.063-548-4441~3 | Fax. 063-548-1390 | geumsansa@hanmail.net
54343 전라북도 김제시 금산면 모악15길 1(금산리 39)  모악산 금산사  |  주지 월강 일원

고유번호 405-82-01608  | Powered by Planning Studio Yeoreum